นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ บุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ บุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 Green Products for Green School
เพื่อสุขภาพของบุคลากร คุณครู นักเรียน อาจารย์ นักศึกษา
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ สังคม
ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิด จึงประหยัดและคุ้มค่ากับการใช้งาน

  • ปากกา " ชอร์กน้ำ " เขียนได้ทั้งกระดานไวท์บอร์ด กรีนบอร์ด กระดานดำ กระจก วัสดุผิวมัน และ กระดาษทั่วไป
  • ปลอดสารพิษ (Non Toxic) ไม่มีกลิ่นฉุนที่ทำให้เกิดอาการวิงเวียนและไม่มีสารอันตรายต้นเหตุของโรคโลหิตจางและมะเร็ง แตกต่างจาก ปากกาเคมีทั่วไป
  • ลดอันตรายจากฝุ่นชอร์คและฝุ่นผงจากการลบปากกาเคมี ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและสารจากโลหะหนัก ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้เรื้อรัง
  • เมื่อลบ ตัวน้ำหมึกจะจับตัวกันเป็นก้อนเหมือนกับขี้ยางลบ ไม่เป็นฝุ่นผงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ (ลบได้ง่ายทั้งเปียกและแห้ง)
  • ใช้งานได้ต่อเนื่อง น้ำหมึกเข้มสม่ำเสมอ เขียนได้ชัดเจน ไม่ซีดจาง แตกต่างจากปากกาเคมีทั่วไป
  • มีระบบจ่ายชอร์กน้ำโดยตรง ไม่ใช้วัสดุซับน้ำหมึกเหมือนกับปากกาเคมีทั่วไป ซึ่งทำให้ สามารถเขียนได้ปริมาณเยอะกว่าและชัดเจนกว่า
  • สามารถเติมตัวชอร์กน้ำได้ เปลี่ยนหัวปากกาได้ (Refill หมึก, Reuse ตัวด้ามปากกา)

จากคุณสมบัติเบื้องต้น จึงทำให้ปากกาชอร์คน้ำ สามารถตอบโจทย์และสร้างคุณค่าให้กับคุณ อีกทั้ง ปลอดภัยต่อสุขภาพ / เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม / ไม่เสียเวลาและความรู้สึกกับน้ำหมึกที่หมดเร็วและซีดจางเมื่อเขียน / ประหยัดได้จริงเมื่อเทียบในการใช้งาน

CSR Water Chalk
ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์กน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น
www.csrwaterchalk.comสาธิตการลบ จากการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผง CSR Water Chalk ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบ | ลบไม่เป็นฝุ่น จะมีลักษณะเหมือนขี้ยางลบสาธิตการลบ จากการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผง CSR Water Chalk ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบarticle

สาธิตการลบ จากการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผง CSR Water Chalk ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบ | ลบไม่เป็นฝุ่น จะมีลักษณะเหมือนขี้ยางลบ

สาธิตการใช้ปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk กับ กระดานไวท์บอร์ดและกระดานกรีนบอร์ด (Healthy Board) 10 สี เขียนชัดเจน สีสันสดใส เขียนลื่น ลบง่ายสาธิตการใช้ปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk article

สาธิตการใช้ปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk กับ กระดานไวท์บอร์ดและกระดานกรีนบอร์ด (Healthy Board) 10 สี เขียนชัดเจน สีสันสดใส เขียนลื่น ลบง่าย

VDO แนะนำปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผงเคมี | ปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ บุคลากร คุณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พนักงาน | เขียนลื่น สีสันสดใส ชัดเจน ลบง่ายไม่ทิ้งคราบ | บอกลาชอล์คฝุ่น ปากกาเคมี ที่เป็นอันตราย ด้วย CSR Water ChalkVDO แนะนำปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผงเคมีarticle

VDO แนะนำปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผงเคมี | ปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ บุคลากร คุณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พนักงาน | เขียนลื่น สีสันสดใส ชัดเจน ลบง่ายไม่ทิ้งคราบ | บอกลาชอล์คฝุ่น ปากกาเคมี ที่เป็นอันตราย ด้วย CSR Water Chalk

กระดานไวท์บอร์ด กระดานเขียว กระดานดำ เพื่อสุขภาพไร้ฝุ่น ไร้เงาสะท้อน เพื่อห้องเรียน ห้องประชุม ที่สะอาดไร้ฝุ่นและถนอมสายตา ใช้งานร่วมกับปากกาไวท์บอร์ดไร้สารพิษ ชอล์คน้ำ ไร้ฝุ่น CSR Water Chalkกระดานไวท์บอร์ด กระดานเขียว กระดานดำ เพื่อสุขภาพarticle

กระดานไวท์บอร์ด กระดานเขียว กระดานดำ เพื่อสุขภาพไร้ฝุ่น ไร้เงาสะท้อน เพื่อห้องเรียน ห้องประชุม ที่สะอาดไร้ฝุ่นและถนอมสายตา ใช้งานร่วมกับปากกาไวท์บอร์ดไร้สารพิษ ชอล์คน้ำ ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk

ไอเดีย ตกแต่งบ้าน ด้วย กระดานดำ ใช้งานร่วม กับ ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์คน้ำ CSR Water Chalkไอเดีย ตกแต่งบ้าน ด้วย กระดานดำarticle

ไอเดีย ตกแต่งบ้าน ด้วย กระดานดำ ใช้งานร่วม กับ ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์คน้ำ CSR Water Chalk

ปากกาไวท์บอร์ด | ชอร์คน้ำ | ปลอดสารพิษ ไร้กลิ่น ไร้ฝุ่น | ใช้ได้กับทั้งกระดานดำ กระดานเขียว ไวท์บอร์ด กระจก | เพื่อสุขภาพบุคลากร คุณครู นักเรียน อาจารย์ นักศึกษาปากกาไวท์บอร์ด | ชอร์คน้ำ | ปลอดสารพิษ ไร้กลิ่น ไร้ฝุ่น | ใช้ได้กับทั้งกระดานดำ กระดานเขียว ไวท์บอร์ด กระจกarticle

ปากกาไวท์บอร์ด | ชอร์คน้ำ | ปลอดสารพิษ ไร้กลิ่น ไร้ฝุ่น | ใช้ได้กับทั้งกระดานดำ กระดานเขียว ไวท์บอร์ด กระจก | เพื่อสุขภาพบุคลากร คุณครู นักเรียน อาจารย์ นักศึกษา

1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!