นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด ง่ายๆเพื่อตัวคุณ ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
    


ผลิตภัณฑ์ KEEEN ประกอบไปด้วย... สารประกอบทางชีวภาพ, เอนไซม์ และจุลินทรีย์ ...
ที่เกิดจากงานวิจัยโดย... ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค - BIOTEC)
... และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. - NSTDA)

... [ ติดต่อสอบถาม และ DOWNLOAD โบว์ชัวร์ KEEEN ฟรี!! ตามข้อมูลด้านล่างสุด ]

KEEEN Brochure_WT_R3.pdf

การประยุกต์ใช้งานและแก้ปัญหา - Applications & Solutions
กำจัดคราบน้ำมันหกรั่วไหล กำจัดน้ำมันปนเปื้อน บนพื้นดินและในน้ำ ด้วย ผงดูดซับน้ำมัน วัสดุดูดซับน้ำมัน Oil Biosorb, Oil Absorbent และ Oil Spill Control จาก KEEEN

การกำจัดคราบน้ำมัน การกำจัดน้ำมันหกรั่วไหลปนเปื้อน ทั้งบนพื้นดินและในน้ำ ด้วยวัสดุดูดซับน้ำมัน ผงดูดซับน้ำมัน Oil Biosorb, Oil Absorbent และ Oil Spill Control จาก KEEEN

More...

น้ำยาล้างชิ้นงาน สูตรน้ำ เป็นมิตรต่อผู้ใช้ โรงงานและสิ่งแวดล้อม - ใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน ล้างชิ้นงาน อะไหล่ แม่พิมพ์ กล่องใส่วัสดุ โพลีบ๊อกซ์ ล้างชิ้นงานทั่วไป โดยเฉพาะใช้ล้างคราบน้ำมัน จารบี และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นสูตรน้ำจึงไม่กัดกร่อนและปลอดภัยกับผู้

น้ำยาล้างชิ้นงาน สูตรน้ำ เป็นมิตรต่อผู้ใช้ โรงงานและสิ่งแวดล้อม - ใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน ล้างชิ้นงาน อะไหล่ แม่พิมพ์ กล่องใส่วัสดุ โพลีบ๊อกซ์ ล้างชิ้นงานทั่วไป โดยเฉพาะใช้ล้างคราบน้ำมัน จารบี และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นสูตรน้ำจึงไม่กัดกร่อนและปลอดภัยกับผู้ใช้และโรงงาน ใช้ได้กับทั้งเครื่องล้างอัตโนมัติและอุปกรณ์ทำความสะอาด ล้างชิ้นงานทั่วไป

More...

ทำความสะอาด กำจัดไขมัน กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย | เริ่มต้นง่ายๆด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ทำความสะอาด กำจัดกลิ่น กำจัดไขมันอุดตัน กำจัดกลิ่นหืน กลิ่นเหม็นอับ ไม่มีเคมีที่เป็นอันตราย ย่อยสลายสิ่งสกปรก ไขมัน น้ำมัน และ เสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

ทำความสะอาด กำจัดไขมัน กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย | เริ่มต้นง่ายๆด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ทำความสะอาด กำจัดกลิ่น กำจัดไขมันอุดตัน กำจัดกลิ่นหืน กลิ่นเหม็นอับ ไม่มีเคมีที่เป็นอันตราย ย่อยสลายสิ่งสกปรก ไขมัน น้ำมัน และ เสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

More...

การกำจัดและบำบัดกลิ่นจากขยะ

 การกำจัดและบำบัดกลิ่นจากขยะ

More...

ลดค่า FOG / BOD / COD - ลดค่า BOD, COD และ FOG (Fat, Oil, Grease ค่าน้ำมัน ไขมัน)

ลดค่า BOD / COD /  Oil & Grease | ลดค่า BOD, COD และ F.O.G (Fat, Oil, Grease ค่าน้ำมัน ไขมัน)

More...

KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน...
KEEEN ชีวบำบัดภัณ์ คือ อะไร

KEEEN เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ที่ต้องการปรับ การทำงาน การใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย KEEEN มีคุณสมบัติที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา (Cleaning and Remediation) ภายในขั้นตอนเดียว

More...

KEEEN ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาวิจัยและคิดค้นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจนเกิดนวัตกรรมใหม่

บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสร์ช จำกัด ได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาวิจัยและคิดค้นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ที่เรียกว่า "ชีวบำบัดภัณฑ์" (Bioremediation Agent) ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการลดค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ในกระบวนการผลิต การบริการและตอบโจทย์สำหรับภาคครัวเรือน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

More...

จุลินทรีย์ EM กับ จุลินทรีย์ KEEEN แตกต่างกันอย่างไร เหตุผลที่คุณควรรู้ในการเลือกใช้ จุลินทรีย์ และ EM เพื่อประโยชน์ที่คุณจะได้รับอย่างแท้จริง เพื่อตัวคุณ ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ EM กับ จุลินทรีย์ KEEEN แตกต่างกันอย่างไร เหตุผลที่คุณควรรู้ในการเลือกใช้ จุลินทรีย์ และ EM เพื่อประโยชน์ที่คุณจะได้รับอย่างแท้จริง เพื่อตัวคุณ ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม

More...

คุณประโยชน์ของ KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ที่เหนือกว่า EM และ เคมีทั่วไป (เหนือกว่าทั้ง จุลินทรีย์EM, EM น้ำ, EM ball, EM ผง,น้ำ EM,น้ำยาทำความสะอาด,น้ำยาเอนกประสงค์,น้ำยาล้างจาน และ น้ำยาเคมีทั่วไปในท้องตลาด)

คุณประโยชน์ของ KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ที่เหนือกว่า EM และ เคมีทั่วไป (เหนือกว่าทั้ง จุลินทรีย์EM, EM น้ำ, EM ball, EM ผง,น้ำ EM,น้ำยาทำความสะอาด,น้ำยาเอนกประสงค์,น้ำยาล้างจาน และ น้ำยาเคมีทั่วไปในท้องตลาด)

More...

KEEEN ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแต่ละสูตร เพื่อการใช้งานที่ง่าย สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม KEEEN ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาให้กับคุณทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ทำให้ง่าย สะดวก ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนเดียว

KEEEN ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแต่ละสูตร เพื่อการใช้งานที่ง่าย สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม KEEEN ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาให้กับคุณทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ทำให้ง่าย สะดวก ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนเดียว

More...

KEEEN ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแต่ละสูตร
สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ KEEEN ครบทุกสูตร เป็นตารางสรุปการใช้งาน การนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนผสม คุณสมบัติ และ ขนาดบรรจุ เพื่อให้เข้าใจและง่ายในการเลือกสิ้นค้าในแต่ละสูตร

สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ KEEEN ครบทุกสูตร เป็นตารางสรุปการใช้งาน การนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนผสม คุณสมบัติ และ ขนาดบรรจุ เพื่อให้เข้าใจและง่ายในการเลือกสิ้นค้าในแต่ละสูตร

More...

KEEEN - Wastewater Treatment สูตรเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 8 สายพันธ์ มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ควบคุมจากห้องทดลอง 3 ล้าน cfu/ml. จึงสามารถลดปัญหาเรื่องกลิ่นและเสริมประสิทธภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

Wastewater Treatment  สูตรเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 8 สายพันธ์ มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ควบคุมจากห้องทดลอง 3 ล้าน cfu/ml. จึงสามารถลดปัญหาเรื่องกลิ่นและเสริมประสิทธภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

More...

KEEEN สูตร Surface Cleaner F.O.G Digester สูตรทำความสะอาดอเนกประสงค์และเสริมการบำบัดน้ำเสีย ช่วยย่อยสลายไขมัน

 KEEEN สูตร Surface Cleaner F.O.G Digester สูตรทำความสะอาดอเนกประสงค์และเสริมการบำบัดน้ำเสีย ช่วยย่อยสลายไขมัน

More...

KEEEN สูตร Parts Cleaner สูตรล้างชิ้นงาน ชิ้นส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการล้างคราบมัน น้ำมัน ไขมัน พร้อมการป้องกันการเกิดสนิม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และย่อยสลายน้ำมัน สิ่งสกปรกต่อเนื่อง ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียไปในขั้นตอนเดียว

Part Cleaner สูตรล้างชิ้นงาน ชิ้นส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการล้างคราบมัน น้ำมัน ไขมัน พร้อมการป้องกันการเกิดสนิม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และย่อยสลายน้ำมัน สิ่งสกปรกต่อเนื่อง ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียไปในขั้นตอนเดียว

More...

12. Oil Biosorb - วัสดุดูดซับน้ำมัน สกัดจากแร่ภูเขาไฟเคลือบด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน จึงสามารถดูดซับน้ำมันและย่อยสลายน้ำมันได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังสามารถใช้งานซ้ำได้จนกว่าจะอิ่มตัว จึงประหยัดและลดค่าใช้จ่าย ความยุ่งยากในการกำจัดทิ้ง

Oil Biosorb  วัสดุดูดซับน้ำมัน สกัดจากแร่ภูเขาไฟเคลือบด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน จึงสามารถดูดซับน้ำมันและย่อยสลายน้ำมันได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังสามารถใช้งานซ้ำได้จนกว่าจะอิ่มตัว จึงประหยัดและลดค่าใช้จ่าย ความยุ่งยากในการกำจัดทิ้ง

More...

KEEEN - Oil Absorbent  วัสดุดูดซับน้ำมัน สกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันได้ดี แต่ไม่ดูดซับน้ำ จึงไม่จมน้ำ ทำให้กำจัดทิ้งได้ง่าย ใช้ได้ดีทั้งการดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนลงแหล่งน้ำและบนพื้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในรูปแบบต่างๆตามความ

Oil Absorbent  วัสดุดูดซับน้ำมัน สกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันได้ดี แต่ไม่ดูดซับน้ำ จึงไม่จมน้ำ ทำให้กำจัดทิ้งได้ง่าย ใช้ได้ดีทั้งการดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนลงแหล่งน้ำและบนพื้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม เช่น ถุงไส้กรอก Boom,แบบแผ่น และชนิดเม็ด

More...

KEEEN สูตร Bio Sanitizer สูตรใช้เติมกับอุปกรณ์เสริมในสุขภัณฑ์ แทนน้ำยาเคมีที่เป็นน้ำหอม โดยสามารถย่อยสลายสิ่งสกปรก ลดปัญหากลิ่นเหม็น จากต้นเหตุของกลิ่นโดยตรง ไม่ใช่เพียงแค่น้ำหอมปรับอากาศ นอกจากนี้ยังเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

Bio Sanitizer  สูตรใช้เติมกับอุปกรณ์เสริมในสุขภัณฑ์ แทนน้ำยาเคมีที่เป็นน้ำหอม โดยสามารถย่อยสลายสิ่งสกปรก ลดปัญหากลิ่นเหม็น จากต้นเหตุของกลิ่นโดยตรง ไม่ใช่เพียงแค่น้ำหอมปรับอากาศ นอกจากนี้ยังเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

More...

KEEEN สูตร Odor Neutralizer สูตรสำหรับใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดกลิ่น ทั้งกำจัดกลิ่นน้ำเสีย กำจัดกลิ่นกองขยะ กำจัดกลิ่นเหม็นตามบริเวณต่างๆ กำจัดกลิ่นโดยตรงที่ตัวกลิ่นทำให้กลิ่นเหม็นหายไปอย่างรวดเร็ว หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้ใช้ Odor Eliminator ฉีดบนแหล่

Odor Neutralizer สูตรสำหรับใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดกลิ่น ทั้งกำจัดกลิ่นน้ำเสีย กำจัดกลิ่นกองขยะ กำจัดกลิ่นเหม็นตามบริเวณต่างๆ กำจัดกลิ่นโดยตรงที่ตัวกลิ่นทำให้กลิ่นเหม็นหายไปอย่างรวดเร็ว หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้ใช้ Odor Eliminator ฉีดบนแหล่งกำเนิดกลิ่นเพื่อลดปัญหากลิ่นจากต้นเหตุของการเกิดกลิ่นโดยตรง

More...

7. Natural Hand Wash สูตรใช้ในการล้างมือ ล้างทำความสะอาดมือ ไม่มีเคมีที่เป็นอันตราย จึงถนอมมือไม่ระคายเคืองผิว เหมาะใช้งานทั้งในภาคครัวเรือน โรงแรม รีสอร์ท โรงเรียน และ ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Natural Hand Wash  สูตรใช้ในการล้างมือ ล้างทำความสะอาดมือ ไม่มีเคมีที่เป็นอันตราย จึงถนอมมือไม่ระคายเคืองผิว เหมาะใช้งานทั้งในภาคครัวเรือน โรงแรม รีสอร์ท โรงเรียน และ ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

More...

8. Odor Eliminator  สูตรสำหรับใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ ย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่เป็นแหล่งกำเนิดกลิ่นโดยตรง จึงทำให้กลิ่นลดลง ใช้ได้ทั้งการกำจัดกลิ่นน้ำเสีย กำจัดกลิ่นขยะ กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะ กำจัดกลิ่นจากสิ่งสกปรกที่สะสมตามที่ต่างๆ

Odor Eliminator  สูตรสำหรับใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ ย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่เป็นแหล่งกำเนิดกลิ่นโดยตรง จึงทำให้กลิ่นลดลง ใช้ได้ทั้งการกำจัดกลิ่นน้ำเสีย กำจัดกลิ่นขยะ กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะ กำจัดกลิ่นจากสิ่งสกปรกที่สะสมตามที่ต่างๆ

More...

9. Surface Cleaner Sensitivity  สูตรสำหรับทำความสะอาดเอนกประสงค์ในบริเวณปลอดเชื้อ ห้อง Clean Room เช่น ทำความสะอาดในสายการผลิตอาหาร, ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง, ทำความสะอาดแทนน้ำยาล้างจาน สามารถกำจัดคราบไขมัน กำจัดคราบมันและสารอินท

Surface Cleaner Sensitivity  สูตรสำหรับทำความสะอาดเอนกประสงค์ในบริเวณปลอดเชื้อ ห้อง Clean Room เช่น ทำความสะอาดในสายการผลิตอาหาร, ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง, ทำความสะอาดแทนน้ำยาล้างจาน สามารถกำจัดคราบไขมัน กำจัดคราบมันและสารอินทรีย์ ช่วยทำให้การย่อยสลายสิ่งสกปรกของระบบบำบัดน้ำเสียทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

More...

11. Max Blends  สูตรหัวเชื้อเข้มข้นสำหรับใช้ย่อยสลายคราบน้ำมันปริมาณมากๆ และ เสริมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ มีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมัน สิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ มากถึง 100 ล้าน cfu/ml

Max Blends  สูตรหัวเชื้อเข้มข้นสำหรับใช้ย่อยสลายคราบน้ำมันปริมาณมากๆ และ เสริมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ มีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมัน สิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ มากถึง 100 ล้าน cfu/ml

More...

KEEEN สูตร Germ Killer Bio Disinfectant

 KEEEN สูตร Germ Killer Bio Disinfectant (พร้อมใช้)

สูตรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสได้ถึง 99.99%)
More...

KEEEN สูตรกำจัดคราบน้ำมันรั่วไหล ปนเปื้อน ทั้งในแหล่งน้ำ ในดิน (Oil Spill Control)

KEEEN สูตร Oil Spill Control เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันโดยเฉพาะ* เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช (สารเร่งย่อยสลายชีวภาพ) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเตา รวมทั้งสารอินทรีย์ต่างๆ

More...

KEEEN สูตร Germ Killer Concentrate ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสได้ถึง 99.99%
KEEEN - Germ Killer Concentrate สูตรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสได้ถึง 99.99%) ทำความสะอาดคราบไขมัน คราบตะกรัน
 
 

 

More...

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - News & Activities

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)

More...
านแถลงข่าว KEEEN Prize & Pride : KEEEN ผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ซึ่งได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทำการศึกษาวิจัย จนเกิดนวัตกรรมใหม่มีชื่อเรียกว่า "สารชีวบำบัดภัณฑงานแถลงข่าว KEEEN Prize & Pride icon

งานแถลงข่าว KEEEN Prize & Pride : KEEEN ผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ซึ่งได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทำการศึกษาวิจัย จนเกิดนวัตกรรมใหม่มีชื่อเรียกว่า "สารชีวบำบัดภัณฑ์”

More...
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หมายถึง การจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้าง บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

More...
VDO แนะนำผลิตภัณฑ์ - KEEEN งานวิจัยไทย โดย ไบโอเทค(Biotech) สวทช.(NSTDA)
VDO สาธิตการล้างชิ้นงาน ด้วย KEEEN สูตร Parts Cleaner

VDO สาธิตการล้างชิ้นงาน ด้วย KEEEN สูตร Parts Cleaner

More...

KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ขจัด-บำบัด-เยียวยา ในขั้นตอนเดียว กับ รายการ SMART BIZ พิชิตคู่แข่ง  ออกอากาศทางช่อง 5  :  วันเสาร์ 17 สิงหาคม 2556  KEEEN ขจัดคราบน้ำมัน  เวลา 21.55-22.00 น. พิธีกร : อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ขจัด-บำบัด-เยียวยา ในขั้นตอนเดียว กับ รายการ SMART BIZ พิชิตคู่แข่ง  ออกอากาศทางช่อง 5  :  วันเสาร์ 17 สิงหาคม 2556  KEEEN ขจัดคราบน้ำมัน  เวลา 21.55-22.00 น. พิธีกร : อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย    

More...

รายการ SME ติดปีก - แนะนำผลิตภัณฑ์ KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ความเป็นมา งานวิจัย คุณสมบัติ การนำไปใช้งาน

รายการ SME ติดปีก
แนะนำผลิตภัณฑ์ KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ความเป็นมา งานวิจัย คุณสมบัติ --> จากห้องปฏิบัติการ สู่การนำไปใช้งาน และ มุ่งสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

More...

รายการลองแล้วรวย โดย สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ - KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ฮีโร่สีเขียว

รายการลองแล้วรวย โดย สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ฮีโร่สีเขียว กำจัดน้ำมัน ย่อยสลายน้ำมัน ด้วยจุลินทรีย์ เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

More...

รายการฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. - KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ทำงานอย่างไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง ทั้งการกำจัด ขจัด และ บำบัด ในขั้นตอนเดียว ง่ายและมีประสิทธิภาพ

รายการฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช.
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ทำงานอย่างไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง ทั้งการกำจัด ขจัด และ บำบัด ในขั้นตอนเดียว ง่ายและมีประสิทธิภาพ

More...

กิจกรรมและข่าวสารจากผู้ผลิต KEEEN (บริษัท คีนน์ จำกัด)
ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ร่วมออกบูธ KEEEN


บจก. ดูแอนด์บี ตัวแทนจำหน่ายร่วมออกบูธ KEEEN


กิจกรรมและข่าวสารจากผู้ผลิต KEEEN (บริษัท คีนน์ จำกัด) ปี 2556


นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ บุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สาธิตการลบ จากการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผง CSR Water Chalk ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบ | ลบไม่เป็นฝุ่น จะมีลักษณะเหมือนขี้ยางลบ

สาธิตการลบ จากการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผง CSR Water Chalk ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบ | ลบไม่เป็นฝุ่น จะมีลักษณะเหมือนขี้ยางลบ

More...

สาธิตการใช้ปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk กับ กระดานไวท์บอร์ดและกระดานกรีนบอร์ด (Healthy Board) 10 สี เขียนชัดเจน สีสันสดใส เขียนลื่น ลบง่าย

สาธิตการใช้ปากกาไวท์บอร์ดไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk กับ กระดานไวท์บอร์ดและกระดานกรีนบอร์ด (Healthy Board) 10 สี เขียนชัดเจน สีสันสดใส เขียนลื่น ลบง่าย

More...

VDO แนะนำปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผงเคมี | ปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ บุคลากร คุณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พนักงาน | เขียนลื่น สีสันสดใส ชัดเจน ลบง่ายไม่ทิ้งคราบ | บอกลาชอล์คฝุ่น ปากกาเคมี ที่เป็นอันตราย ด้วย CSR Water Chalk

VDO แนะนำปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ ไร้กลิ่นฉุน ไร้ฝุ่นผงเคมี | ปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ บุคลากร คุณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พนักงาน | เขียนลื่น สีสันสดใส ชัดเจน ลบง่ายไม่ทิ้งคราบ | บอกลาชอล์คฝุ่น ปากกาเคมี ที่เป็นอันตราย ด้วย CSR Water Chalk

More...

กระดานไวท์บอร์ด กระดานเขียว กระดานดำ เพื่อสุขภาพไร้ฝุ่น ไร้เงาสะท้อน เพื่อห้องเรียน ห้องประชุม ที่สะอาดไร้ฝุ่นและถนอมสายตา ใช้งานร่วมกับปากกาไวท์บอร์ดไร้สารพิษ ชอล์คน้ำ ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk

กระดานไวท์บอร์ด กระดานเขียว กระดานดำ เพื่อสุขภาพไร้ฝุ่น ไร้เงาสะท้อน เพื่อห้องเรียน ห้องประชุม ที่สะอาดไร้ฝุ่นและถนอมสายตา ใช้งานร่วมกับปากกาไวท์บอร์ดไร้สารพิษ ชอล์คน้ำ ไร้ฝุ่น CSR Water Chalk

More...

ไอเดีย ตกแต่งบ้าน ด้วย กระดานดำ ใช้งานร่วม กับ ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์คน้ำ CSR Water Chalk

ไอเดีย ตกแต่งบ้าน ด้วย กระดานดำ ใช้งานร่วม กับ ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์คน้ำ CSR Water Chalk

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!