KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ
ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมKEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน...

KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน...

KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน... KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ที่มีจุลินทรีย์กว่า 8 สายพันธุ์ ซึ่งคัดสายพันธุ์จากธรรมชาติ เป็นสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพและแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อม และสามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน ทั้งน้ำมันจากปิโตเลียม น้ำมันจากพืช สัตว์ ไขมันและสิ่งสกปรกจากสารอินทรีย์ต่างๆได้ จากนั้นนำมาผ่านขบวนการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ และควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่าไม่เป็นอันตราย และปราศจากจุลินทรีย์ก่อโรค โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ด้วยการศึกษาแนวคิดพัฒนานวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีจากเยอรมัน

ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันปกติของทุกคน มีคุณสมบัติที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา (Cleaning and Remediation) ภายในขั้นตอนเดียว ทั้งทำความสะอาด กำจัดคราบน้ำมัน ไขมัน สิ่งสกปรก กำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเน่าเสีย เยียวยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณ 

คลิ๊ก Download โบว์ชัวร์ ที่นี่ KEEEN Brochure_WT_R1.pdfKEEEN ชีวบำบัดภัณ์ คือ อะไรKEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ คือ อะไรarticle

KEEEN เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ที่ต้องการปรับ การทำงาน การใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย KEEEN มีคุณสมบัติที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา (Cleaning and Remediation) ภายในขั้นตอนเดียว

KEEEN ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาวิจัยและคิดค้นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจนเกิดนวัตกรรมใหม่KEEEN งานวิจัยไทย โดย ไบโอเทค (Biotec) สวทช. (NSTDA)article

บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสร์ช จำกัด ได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาวิจัยและคิดค้นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ที่เรียกว่า "ชีวบำบัดภัณฑ์" (Bioremediation Agent) ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการลดค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ในกระบวนการผลิต การบริการและตอบโจทย์สำหรับภาคครัวเรือน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ EM กับ จุลินทรีย์ KEEEN แตกต่างกันอย่างไร เหตุผลที่คุณควรรู้ในการเลือกใช้ จุลินทรีย์ และ EM เพื่อประโยชน์ที่คุณจะได้รับอย่างแท้จริง เพื่อตัวคุณ ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมจุลินทรีย์ EM กับ จุลินทรีย์ KEEENarticle

จุลินทรีย์ EM กับ จุลินทรีย์ KEEEN แตกต่างกันอย่างไร เหตุผลที่คุณควรรู้ในการเลือกใช้ จุลินทรีย์ และ EM เพื่อประโยชน์ที่คุณจะได้รับอย่างแท้จริง เพื่อตัวคุณ ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม

คุณประโยชน์ของ KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ที่เหนือกว่า EM และ เคมีทั่วไป (เหนือกว่าทั้ง จุลินทรีย์EM, EM น้ำ, EM ball, EM ผง,น้ำ EM,น้ำยาทำความสะอาด,น้ำยาเอนกประสงค์,น้ำยาล้างจาน และ น้ำยาเคมีทั่วไปในท้องตลาด)คุณประโยชน์ที่เหนือกว่า EM และ เคมีทั่วไปarticle

คุณประโยชน์ของ KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ที่เหนือกว่า EM และ เคมีทั่วไป (เหนือกว่าทั้ง จุลินทรีย์EM, EM น้ำ, EM ball, EM ผง,น้ำ EM,น้ำยาทำความสะอาด,น้ำยาเอนกประสงค์,น้ำยาล้างจาน และ น้ำยาเคมีทั่วไปในท้องตลาด)

KEEEN ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแต่ละสูตร เพื่อการใช้งานที่ง่าย สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม KEEEN ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาให้กับคุณทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ทำให้ง่าย สะดวก ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนเดียวKEEEN ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแต่ละสูตร article

KEEEN ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแต่ละสูตร เพื่อการใช้งานที่ง่าย สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม KEEEN ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาให้กับคุณทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ทำให้ง่าย สะดวก ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนเดียว

1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!