ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - News & Activities
ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - News & Activities

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - News & Activities

คลิ๊ก Download โบว์ชัวร์ ที่นี่ KEEEN Brochure_WT_R1.pdfKEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)

านแถลงข่าว KEEEN Prize & Pride : KEEEN ผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ซึ่งได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทำการศึกษาวิจัย จนเกิดนวัตกรรมใหม่มีชื่อเรียกว่า "สารชีวบำบัดภัณฑงานแถลงข่าว KEEEN Prize & Pride article

งานแถลงข่าว KEEEN Prize & Pride : KEEEN ผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ซึ่งได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทำการศึกษาวิจัย จนเกิดนวัตกรรมใหม่มีชื่อเรียกว่า "สารชีวบำบัดภัณฑ์”

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หมายถึง การจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้าง บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

Green&Clean Solution by DO&BE ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ KEEEN ที่คว้ารางวัลจากงาน INST2012 (Taipei International Invention Show & Technomart)KEEEN คว้ารางวัลจากงาน INST2012 (Taipei International Invention Show & Technomart)

จากการที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. คัดสรรผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจจำนวน 4 ราย ( Graduate 2 รายและ Current Incu 2 ราย) และนำผลงานวิจัยของสวทช. ร่วมส่งผลงานประกวดและออกแสดงในงาน INST2012 (8th Taipei International Invention Show & Technomart) ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 20-23 กย. 2555 ...

Green and Clean Solution ร่วมแสดงนิทรรศการ " นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว " ใน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 : ทั้งผลิตภัณฑ์ KEEEN และ CSR Water ChalkGreen and Clean Solution ร่วมแสดงนิทรรศการ " นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว " ใน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555

Green and Clean Solution ร่วมแสดงนิทรรศการ " นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว " ใน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 : ทั้งผลิตภัณฑ์ KEEEN และ CSR Water Chalk

Road Show อีสานใต้และลาวใต้ แนะนำสินค้าและบริการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ททท. 19-23 กค. 2555Road Show อีสานใต้และลาวใต้ แนะนำสินค้าและบริการ ร่วมกับ ททท. 19-23 กค. 2555

Road Show อีสานใต้และลาวใต้ แนะนำสินค้าและบริการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ททท. 19-23 กค. 2555

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว") ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว")

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว") ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา

DO&BE ร่วมกิจกรรมงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง (CGD Innovation Awards 2012) นำนวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากรและสิ่งแวดล้อม ไปร่วมแสดงทั้ง CSR Water Chalk ปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ และ KEEEN นวัตกรรมการทำความสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อมDO&BE ร่วมกิจกรรมงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง (CGD Innovation Awards 2012)

DO&BE ร่วมกิจกรรมงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง (CGD Innovation Awards 2012) นำนวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากรและสิ่งแวดล้อม ไปร่วมแสดงทั้ง CSR Water Chalk ปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ และ KEEEN นวัตกรรมการทำความสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม

Educa 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2555 ณ อาคาร Impact forum (Hall 9) มุ่นเน้นนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูEduca 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5

Educa 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2555 ณ อาคาร Impact forum (Hall 9) มุ่นเน้นนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู (พบกันที่ บูธ D27 : Green School Green Teacher)

KEEEN คว้า 3 รางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมระดับอาเซียน ITEX 2012 ที่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 17 - 19 พค.ที่ผ่านมา โดยในงานนี้ KEEEN สามารถได้กวาดรางวัลมาได้ ถึง 3 รางวัล ด้วยกัน คือ เหรียญทองมาได้ 1 รางวัล และรางวัลสุดยอดการประดิษฐ์ อีก 2 รางKEEEN คว้า 3 รางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมระดับอาเซียน ITEX 2012

KEEEN คว้า 3 รางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมระดับอาเซียน ITEX 2012 ที่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 17 - 19 พค.ที่ผ่านมา โดยในงานนี้ KEEEN สามารถได้กวาดรางวัลมาได้ ถึง 3 รางวัล ด้วยกัน คือ เหรียญทองมาได้ 1 รางวัล และรางวัลสุดยอดการประดิษฐ์ อีก 2 รางวัล

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!