ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตลาดนัดจตุจักร ห้องน้ำสีเขียว ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม Green Toilet

ตลาดนัดจตุจักร ห้องน้ำสีเขียว ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม Green Toilet

ตลาดนัดจตุจักร จัดได้ว่าเป็น ตลาดนัดที่คนทั่วโลกรู้จัก เนื่องจาก กิน เนสส์บุ๊ค เวิรด์ ออฟ เร็คคอรด์ ยังยกย่องให้เป็นตลาดนัดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่ขายสินค้ากว่า 70 ไร่ พร้อมร้านค้าอีกกว่า 8,000 แห่ง (ยังไม่รวมร้านหาบเร่ แผงลอยตามข้างทาง) ซึ่งถูกแบ่งพื้นที่เป็น 27 โครงการ ด้วยเหตุนี้สวนจตุจักรจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของขาช้อปทั่วโลก

โดยสินค้าที่ขายที่ในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่หาไม่ได้ในตลาดนัดจตุจักร ได้แก่ ของเก่าและของสะสม งานศิลปะ หนังสือ สัตว์เลี้ยง เครื่องประดับ เสื้อผ้า ต้นไม้ เป็นต้น นอกจากร้านขายสินค้าที่อัดแน่นกันทุกพื้นที่ ยังมีแผงขายอาหาร ขนมต่าง ๆ ภายในตลาดนัดแห่งนี้

หอนาฬิกาภายในตลาดนัดจตุจักร

กำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ห้องส้วม ด้วย KEEEN 

จากความเป็นแหล่งรวมของสินค้า บริการ และผู้มาใช้บริการจากทั่วทุกสารทิศ สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือจะมีพ่อค้า-แม่ค้า ผู้มาใช้บริการที่มาจับจ่ายใช้สอยต่างๆ? เป็นจำนวนมากมายมาใช้บริการห้องน้ำในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งถึงแม้ในตลาดนัดแห่งนี้จะมีห้องน้ำรองรับผู้ใช้อยู่หลายจุด (มีทั้งหมด 8 จุด) แต่เนื่องจากมีจำนวนการใช้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเสาร์-อาทิตย์ จะมีปริมาณผู้มาใช้บริการสูงถึงเฉลี่ยประมาณ 5,000 คนต่อจุดเลยทีเดียว จึงทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ ปัญหาน้ำเสีย ถึงขั้นโชยออกมาบริเวณพื้นที่แผงค้ากันเลยทีเดียว และผลสุดท้าย ก็คือ ตลาดนัดจตุจักรกลายเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หรือมลภาวะที่น่าเป็นห่วงไปในเวลาเดียวกัน

ปริมาณของเสียจำนวนมากทำให้การบำบัดของเสียไม่ดี เกิดกลิ่นเหม็น บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม 

มีร้านค้ามากมายวางขายภายในตลาดนัดจตุจักร

ทีมงาน KEEEN ได้เข้าสำรวจ เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุดังกล่าว พบว่าเมื่อปริมาณการใช้บริการห้องน้ำเพิ่มมากขึ้น ทำให้พนักงานทำความสะอาดใช้น้ำยาทำความสะอาดเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งน้ำยาทำความสะอาดในท้องตลาดส่วนใหญ่มักประกอบด้วยผงซักฟอก หรือโซดาไฟ หรือเป็นสารประกอบด่างเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นผลให้บ่อน้ำเสีย (บ่อเกรอะ) กลายสภาพเป็นด่างสูง จนทำให้จุลินทรีย์ในน้ำเสียไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ปัญหากลิ่นเหม็นจึงย้อนกลับมาสู่ท่อน้ำเสีย หรือสุขภัณฑ์ กลายเป็นปัญหาวนกลับไปมาแก้ไขไม่จบสิ้น

ทางผู้บริหารดูแลห้องน้ำของตลาดนัดจตุจักร จึงพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการเปิดน้ำไหลทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ตลอดเวลา ซึ่งวิธีนี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายการใช้น้ำเป็นอย่างมาก

 

KEEEN เข้าร่วมบำบัด ด้วยสารชีวบำบัดภัณฑ์ ในการแก้ปัญหากลิ่นเหม็น จากห้องน้ำในตลาดนัดจตุจักร

ทีมงาน KEEEN จึงได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำโครงการ Green Toilet at Jatujak Market หรือ ห้องน้ำสะอาด ด้วยนวัตกรรมสีเขียว ขึ้น โดยได้มอบผลิตภัณฑ์ KEEEN ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกลาง และทำหน้าที่ในการทำความสะอาด ขจัดคราบสิ่งสกปรก และย่อยสลายของเสียไปในเวลาเดียวกัน โดยให้นำผลิตภัณฑ์ KEEEN สูตร Surface Cleaner ไปใช้ในแทนน้ำยาทำความสะอาด รูปแบบการทำงานใหม่นี้ ทำให้ภาวะความเป็นด่างภายในบ่อเกรอะลดลง ในขณะเดียวกัน น้ำเสียจากห้องน้ำได้ถูกย่อยสลาย หรือบำบัดตั้งแต่จุดกำเนิดของเสีย (โถสุขภัณฑ์, พื้นห้องน้ำ) ตลอดจนช่วยย่อยสลายของเสียที่สะสมอยู่ภายในรางน้ำเสีย และตลอดแนวท่อน้ำเสีย ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ปัญหากลิ่นเหม็นลดลงอย่างเห็นได้ชัด และถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้กับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของตลาดนัดไปในเวลาเดียวกัน

ในขณะเดียวกัน ได้เสนอแนวทางประหยัดน้ำควบคู่ไปด้วย โดยทีมงาน KEEEN ได้ติดตั้งระบบจ่ายสารชีวบำบัดภัณฑ์อัตโนมัติเข้ากับระบบจ่ายน้ำไหลของห้องน้ำ ทำให้ทุก อนูของน้ำที่ไหลมาชะล้างโถสุขภัณฑ์ มีปริมาณของสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เข้าไปบำบัดในระบบอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังได้เปลี่ยนแปลงการควบคุมการไหลของน้ำใหม่ เป็นระบบเปิด-ปิด สลับกัน (เปิด 2 นาที หยุด 5 นาที) ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่าย หรือประหยัดการใช้น้ำไปได้ มากกว่า 50 % อีกด้วย

ทีมงาน KEEEN ลงมือทำความสะอาด ซึ่งได้ผลดี เป็นที่น่าพอใจ

 

สนใจผลิตภัณฑ์ KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - News & Activities

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)
งานแถลงข่าว KEEEN Prize & Pride article
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
KEEEN คว้ารางวัลจากงาน INST2012 (Taipei International Invention Show & Technomart)
Green and Clean Solution ร่วมแสดงนิทรรศการ " นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว " ใน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555
Road Show อีสานใต้และลาวใต้ แนะนำสินค้าและบริการ ร่วมกับ ททท. 19-23 กค. 2555
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว")
DO&BE ร่วมกิจกรรมงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง (CGD Innovation Awards 2012)
Educa 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
KEEEN คว้า 3 รางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมระดับอาเซียน ITEX 2012
การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2012 " รู้ สู้ พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "
GREEN 4 U - 2012 มหกรรมสินค้ารักษ์โลก article
KEEEN ตลาดไท– กิจกรรม CSR article
Green School โครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อชุมชน ด้วยสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN article
การแก้ปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน อบต.ห้วยยางโทน จ.ราชบุรี article
ร้านอาหารสีเขียว ทางเลือกใหม่ของร้านอาหารในอนาคต Green Restaurant article
สถานีบริการน้ำมันสีเขียว Green Service Station article
เทรนด์ใหม่ ธุรกิจคาร์แคร์สีเขียว มิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Car Care article
แก้ไขปัญหาน้ำเสีย คลองสาม ด้วยไบโอเทคโนโลยี ชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!