KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)
ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมKEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอทางเลือกกำจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหล ทั้งในทะเลและบนชายฝั่งเกาะเสม็ด ด้วยการใช้ "KEEEN" (คีนน์) สารขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ ซึ่งคิดค้นโดยนักวิจัยไทยจากศูนย์ไบโอเทค เบื้องต้นจะส่งทีมงานจะลงพื้นที่สำรวจคราบน้ำมันในวันพรุ่งนี้(31ก.ค.56) เพื่อวางแผนดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

หนึ่งในแนวทางกำจัดคราบน้ำมัน ที่รั่วไหลในทะเลและบนชายฝั่งอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง คือการใช้ Bio Dispersant หรือสารขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ ซึ่งกระทรวงวิทยาสศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค เป็นผู้ประสานงานกับภาคเอกชน ที่นำงานวิจัยนี้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ในชื่อ "KEEEN"

คุณสมบัติเด่นของสารขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกมาจากแหล่งน้ำมันดิบธรรมชาติ จะทำหน้าที่ย่อยสลายน้ำมันให้กลายเป็น เอชทูโอ H2O หรือน้ำ และ ซีโอทู CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่างจากการใช้สารเคมีกำจัดคราบน้ำมัน ที่ยังคงหลงเหลือสารพิษอยู่ในระบบนิเวศ

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)

การสาธิตนี้ แสดงให้ประสิทธิภาพของสารขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ ด้านขวาคือการเทน้ำเปล่า จะเห็นว่าน้ำมันเกาะตัวลอยเหนือน้ำ ขณะที่้ด้านซ้ายเทน้ำผสมสารขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ ปรากฎว่า น้ำมันเกิดการแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆ ก่อนที่จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายไปจนหมดเพียงไม่กี่นาที

ผู้ก่อตั้ง บริษัท คีนน์ จำกัด ยอมรับว่า การได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ ถือเป็นงานใหญ่ เพราะที่ผ่านมาเคยกำจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลไม่มากนัก เช่นในช่วงน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 ทางบริษัทลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อกำจัดคราบน้ำมันและสารอินทรีย์ ที่เกาะอยู่ตามผนังอาคารและผิวน้ำ

รวมทั้งการกำจัดคราบน้ำมันบริเวณป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จากเหตุการณ์เรือขนส่งน้ำมันเตาชนโขดหิน ทำให้น้ำมันเตาปริมาณไม่ต่ำกว่า 2 ตัน รั่วไหลลงสู่ทะเล และพัดเข้าไปชายฝั่ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 กรมควบคุมมลพิษจึงประสานให้ บริษัท คีนน์ ฉีดพ่นสารขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพในป่าชายเลนและผิวน้ำ เนื่องจากหากใช้สารเคมีอาจทำให้ต้นไม้ตาย และมีสารตกค้างในพื้นที่

สำหรับการกำจัดคราบน้ำมันในครั้งนี้ นายวสันต์ ประเมินว่าจะต้องใช้ 3 ขั้นตอนคือ การจำกัดพื้นที่การแพร่กระจายของน้ำมันดิบ การฉีดพ่นสารชีวภาพบนผิวน้ำ-โขดหิน และการกำจัดคราบน้ำมันบนผิวทรายริมชายฝั่ง

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)

ส่วนชายหาดที่มีน้ำมันลอยอยู่บนผิวทราย จะต้องตักน้ำมันส่วนใหญ่ทิ้งไปก่อน จากนั้นจะใช้ Oli Biosorb หรือผงถ่านภูเขาไฟผสมเชื้อจุลินทรีย์ ดูดซับน้ำมัน และย่อยสลายน้ำมัน โดยการฝังกลบทรายและดินบริเวณที่มีการปกเปื้อน

โดยในวันพรุ่งนี้(31ก.ค.56)จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไบโอเทค สำรวจและประเมินพื้นที่กำจัดคราบน้ำมัน จากนั้นเสนอแผนให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาอนุมัติ หากไม่มีเรื่องติดขัดคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันพฤหัสบดีนี้เป็นอย่างช้า เนื่องจากหากปล่อยให้น้ำมันปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนานเกินไป อาจส่งผลต่อระบบนิเวศโดยภาพรวม

ดูภาพข่าวและการสาธิตผลิตภัณฑ์ จากรายงาน Voice NEWS - Voice TV

ดูภาพข่าวและการสาธิตผลิตภัณฑ์ จากรายงาน Voice NEWS - Voice TV

สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ KEEEN ด้านล่างได้เลยคะ
ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - News & Activities

งานแถลงข่าว KEEEN Prize & Pride article
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
KEEEN คว้ารางวัลจากงาน INST2012 (Taipei International Invention Show & Technomart)
Green and Clean Solution ร่วมแสดงนิทรรศการ " นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว " ใน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555
Road Show อีสานใต้และลาวใต้ แนะนำสินค้าและบริการ ร่วมกับ ททท. 19-23 กค. 2555
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว")
DO&BE ร่วมกิจกรรมงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง (CGD Innovation Awards 2012)
Educa 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
KEEEN คว้า 3 รางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมระดับอาเซียน ITEX 2012
การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2012 " รู้ สู้ พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "
GREEN 4 U - 2012 มหกรรมสินค้ารักษ์โลก article
KEEEN ตลาดไท– กิจกรรม CSR article
Green School โครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อชุมชน ด้วยสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN article
การแก้ปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน อบต.ห้วยยางโทน จ.ราชบุรี article
ร้านอาหารสีเขียว ทางเลือกใหม่ของร้านอาหารในอนาคต Green Restaurant article
ตลาดนัดจตุจักร ห้องน้ำสีเขียว ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม Green Toilet
สถานีบริการน้ำมันสีเขียว Green Service Station article
เทรนด์ใหม่ ธุรกิจคาร์แคร์สีเขียว มิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Car Care article
แก้ไขปัญหาน้ำเสีย คลองสาม ด้วยไบโอเทคโนโลยี ชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!