ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาน้ำเสีย คลองสาม ด้วยไบโอเทคโนโลยี ชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN article

แก้ไขปัญหาน้ำเสีย คลองสาม ด้วยไบโอเทคโนโลยี ชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN

ปัญหาบ่อน้ำเสียจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยทั่วไป จะมีบ่อพักรวมน้ำเสีย ก่อนปล่อยสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือก่อนออกสู่แม่น้ำลำคลอง สิ่งแวดล้อม ซึ่งบ่อพักน้ำเสียภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมักพบปัญหาบ่อยครั้ง จากคราบน้ำมัน ไขมัน ของเสีย ซึ่งไหลมาจากบ้านเรือนต่าง ๆ ที่ขาดการดูแล หรือบำบัดน้ำเสียก่อนออกสู่บ้าน เช่นไม่มีการติดตั้งถังดักไขมัน หรือไม่มีบ่อพักน้ำเสียในบ้าน เป็นต้น

ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทำให้บ่อพักรวมน้ำเสียของโครงการหมู่บ้านจัดสรร กลายเป็นแหล่งรวมของน้ำเสีย กล่ินเหม็น คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก รวมถึงเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค หรือโรคติดต่ออีกด้วย

แก้ปัญหาน้ำเสียด้วย KEEEN 
บ่อน้ำเสียในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ปํญหาแหล่งน้ำเน่าเสีย บำบัดด้วย KEEEN 
ปัญหาน้ำเสีย จากบ่อน้ำเสียโครงการหมู่บ้านจัดสรร

การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ด้วยไบโอเทคโนโลยี ชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN

ทีมงาน KEEEN REVIVE ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก อบต.คลองสาม ให้เข้าสำรวจปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้น และร่วมวางแผนกับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อทำการขจัดคราบน้ำมัน ไขมัน ที่ลอยอยู่บนผิวหน้า ตลอดจนบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของหมู่บ้านจัดสรร

ในเบื้องต้น ทีมงานได้วางแผนนำไบโอเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน เอนไซม์ และสารเร่งการย่อยสลายทางชีวภาพ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้านี้ก่อน โดยให้ทาง อบต. คลองสาม ช่วยประสานไปยังรถฉีดน้ำ เพื่อนำสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ไปฉีดพ่นยังผิวหน้้าบ่อรวมน้ำเสีย

การนำไบโอเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ เพื่อย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน ไขมัน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ทำให้คราบน้ำมัน ไขมัน ถูกย่อยสลายไปในทันที ในขณะเดียวกัน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียของบ่อรวมอีกด้วย

ฉีดพ่น KEEEN สูตร Wastewater Treatment เพื่อบำบัดน้ำเสีย 
รถฉีดพ่น สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN

การฉีดพ่น KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ในการช่วยบำบัดน้ำเสีย 
รถฉีดพ่นสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ไปทั่วบ่อรวมน้ำเสีย

ผลการบำบัดด้วยไบโอเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสูง ทำให้คราบน้ำมัน กลิ่นเหม็น หายไปอย่างชัดเจน

หลังจากที่ทีมงาน KEEEN REVIVE และ อบต. คลองสาม เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร รวมทั้ง กรรมการหมู่บ้่าน ได้ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้บ่อรวมน้ำเสียสามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติ ภายในระยะเวลาเพียง 24 ชม. ซึ่งทางคณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต. ให้สัมภาษณ์ว่า บ่อรวมน้ำเสียได้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และเป็นการช่วยบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และเห็นว่า สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN น่าจะเป็นเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีประโยชน์มาก และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน เกี่ยวกับภาวะน้ำเสีย มลภาวะส่ิงแวดล้อม ที่เป็นปัญหา ซึ่งยังรอการแก้ไขอยู่ในปัจจุบัน

KEEEN มอบผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 
พิธีมอบผลิตภัณฑ์ KEEEN ให้กับกรรมการหมู่บ้าน

สนใจผลิตภัณฑ์ KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ ติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - News & Activities

KEEEN การกำจัดน้ำมันด้วยวิธีทางชีวภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด, ป่าชายเลนบ้านแหลมกรวด กระบี่)
งานแถลงข่าว KEEEN Prize & Pride article
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
KEEEN คว้ารางวัลจากงาน INST2012 (Taipei International Invention Show & Technomart)
Green and Clean Solution ร่วมแสดงนิทรรศการ " นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว " ใน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555
Road Show อีสานใต้และลาวใต้ แนะนำสินค้าและบริการ ร่วมกับ ททท. 19-23 กค. 2555
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (ไปร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ "นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว")
DO&BE ร่วมกิจกรรมงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง (CGD Innovation Awards 2012)
Educa 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
KEEEN คว้า 3 รางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมระดับอาเซียน ITEX 2012
การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2012 " รู้ สู้ พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "
GREEN 4 U - 2012 มหกรรมสินค้ารักษ์โลก article
KEEEN ตลาดไท– กิจกรรม CSR article
Green School โครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อชุมชน ด้วยสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN article
การแก้ปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน อบต.ห้วยยางโทน จ.ราชบุรี article
ร้านอาหารสีเขียว ทางเลือกใหม่ของร้านอาหารในอนาคต Green Restaurant article
ตลาดนัดจตุจักร ห้องน้ำสีเขียว ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม Green Toilet
สถานีบริการน้ำมันสีเขียว Green Service Station article
เทรนด์ใหม่ ธุรกิจคาร์แคร์สีเขียว มิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Car Care articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!