กำจัดกลิ่น บำบัดกลิ่น Wet Scrubber
ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกำจัดกลิ่น บำบัดกลิ่น Wet Scrubber article

KEEEN สูตร Odor Eliminator
ช่วยเสริมการกำจัดกลิ่น และบำบัดกลิ่นของเครื่อง Wet Scrubber


KEEEN สูตร Odor Eliminator ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยกำจัดกลิ่น บำบัดกลิ่น ของโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ไบโอเทคโนโลยี ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดกลิ่นของ Wet Scrubber
แก้ปัญหากลิ่นเหม็นของโรงงานอุตสาหกรรม

กำจัดกลิ่น บำบัดกลิ่น Wet Scrubber | ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยกำจัดกลิ่น บำบัดกลิ่น ของโรงงานอุตสาหกรรม ด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ | ไบโอเทคโนโลยี ช่วยเสริมประสิทธภาพการบำบัดกลิ่นของ Wet Scrubber | แก้ปัญหากลิ่นเหม็นของโรงงานอุตสาหกรรม ด้วย KEEEN

 

หลักการเลือกระบบบำบัดกลิ่นที่เหมาะสม
โดย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักการเลือกระบบจะขึ้นกับข้อมูลต่อไปนี้

  • ปริมาณและอัตราการไหลของอากาศที่มีกลิ่น
  • องค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีกลิ่น
  • อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศนั้น
กลิ่นที่มากับฝุ่นหรือละอองที่มองเห็นได้ ควรดักด้วยที่กรอง เช่นตะแกรงหรือถุงกรองก่อน
 
 
 ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายของการบำบัดกลิ่นด้วยวิธีการต่างๆ
ระบบ ค่าใช้จ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ค่าไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิง สารเคมีที่ใช้ ประสิทธิภาพ
1.ทำให้เป็นกลางหรือระงับกลิ่น ปานกลาง ขึ้นกับการใช้งาน ต่ำ มีราคาสูงเพราะมักจะเป็นสารเฉพาะที่ทำการระงับกลิ่นนั้นๆ ขึ้นกับการใช้งานแต่ละกรณี เช่น ฉีดพ่นบนผิวของกองกาก ย่อมได้ผลน้อยกว่าวิธีอื่นๆ
2.ระบบควบแน่น ปานกลาง ปานกลาง (ระบบทำความเย็น) ปานกลาง (แต่จะได้สารที่ทำให้เกิดกลิ่นไปใช้ใหม่ได้) ปานกลาง เช่น ตัวกลาง ใช้ได้ในกรณีที่สารระเหยมีความเข้มข้นสูงมากเท่านั้น
 3.ระบบเผาไหม้โดยตรง  ปานกลาง  ปานกลาง  สูงมาก  น้ำมันหรือก๊าซ  สูงกับสารอินทรีย์ กลิ่นควรมีความเข้มข้นสูงและมีค่าความร้อนในตัว
 4.ระบบเผาไหม้โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา  สูง  สูง (ระบบควบคุม)  ปานกลาง  น้ำมันหรือก๊าซ  สูงกับสารอินทรีย์ กลิ่นควรมีความเข้มข้นสูงและมีค่าความร้อนในตัว
 5.ระบบออกซิเดชัน  ปานกลาง ต่ำถึงปานกลางหากมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีราคาแพง  ต่ำ ถึงปานกลางหากมีการใช้ไฟฟ้าผลิตโอโซน  มีราคาสูง หากใช้ปริมาณมาก  ขึ้นกับการใช้งานเช่นหากปฏิกิริยาเกิดในท่อหรือปล่องก็ขึ้นกับการออกแบบให้มีการผสมกันดีแค่ไหน
 6.ระบบสครับบิง  สูง  สูง (ระบบน้ำ การบำบัดน้ำเสีย สารเคมี)  สูง โดยเฉพาะหากใช้ความดันสูง  น้ำและสารเคมีขึ้นกับการใช้งาน  สูงได้ถึง 90-95 % สำหรับ H2S และแอมโมเนีย แต่ต่ำสำหรับไฮโดรคาร์บอน
 7.ระบบดูดซับ  สูง  ปานกลาง (ระบบพัดลม )  ปานกลาง  มีราคาสูง (ถ่านกัมมันต์)  สูง และใช้ได้เฉพาะสารระเหยเป็นส่วนใหญ่
 8.ระบบชีวภาพ  ปานกลาง  ปานกลาง (ระบบน้ำ) ต้องการพื้นที่มาก  ต่ำ  น้ำและสารอาหาร  ค่อนข้างสูงมากกว่า 95% แต่กลิ่นต้องมีความเข้มข้นต่ำ
 9.ปล่อยออกทางปล่องสูง  ต่ำ  ต่ำ  ต่ำ  ไม่มี  ขึ้นกับระยะทาง ผู้รับกลิ่น และภูมิอากาศ
 
 ตารางที่ 2 แสดงการเลือกระบบที่เหมาะสม 
อุตสาหกรรม กลิ่น วิธีที่เหมาะสม
1. โรงงานปลาป่น โรงงานกระดูกป่น เอมีน แอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ปลาย่าง ละอองฝุ่น C, F, E, H
 2. กระบวนการประกอบอาหาร ไอน้ำมัน กลิ่นฉุนของพริก  I, J
 3. โรงงานตากปลา ทำปลาแห้ง  เอมีน ก๊าซไข่เน่า  A, C, F, H
 4. โรงงานมันสำปะหลังเส้น แป้งมัน ขนถ่ายมันเส้นหรืออัดเม็ด  กรดน้ำส้ม กรดไขมัน กลิ่นส่าเหล้า  C, F, H
 5. โรงงานแปรรูปอาหารทะเล  เอมีน แอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า  A, C, F, G, H
 6. โรงงานอาหารสัตว์  เอมีน กรดไขมัน  A, C, F, H
 7. โรงงานผสมปุ๋ยเคมี หรือยาปราบศัตรูพืช  แอมโมเนีย กลิ่นตัวทำละลาย กลิ่นยา เช่น Carbofuran, Chlordane  B, C, D, F, G, H
 8. โรงงานยางและผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง  แอมโมเนีย ยางไหม้  F, H
 9. โรงงานเคมีและปิโตรเคมี  กลิ่นหลายชนิด  B, C, D, F, G
 10. โรงงานผลิตสี ตัวทำละลาย หรือต้มกลั่นตัวทำละลาย  กลิ่นตัวทำละลาย ไฮโดรคาร์บอน  A, B, C, D, G, H
 11. โรงกลั่นน้ำมัน  กลิ่นน้ำมัน ไฮโดรคาร์บอน กลิ่นกำมะถัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด  B, C, D, G, H
 12. โรงงานทำเส้นใยและพลาสติก  ฟีนอล ฟอร์มัลดีไฮด์ น้ำมันไหม้ อัลดีไฮด์ สไตรีน อะคริเลต  B, C, D, G, H
 13. โรงงานที่ใช้ไขสัตว์ หรือไขมันในกระบวนการผลิต  ไอน้ำมัน กรดไขมัน  I, J
 14. โรงงานฟอกหนัง  ก๊าซไข่เน่า เมอร์แคปแทน กรดเกลือ  A, C, D, F, G, H
 15. โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ  ก๊าซไข่เน่า เมอร์แคปแทน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  C, D, F, G, H
 16. โรงงานผลิตสุรา  ยีสต์ (กลิ่นหมัก ) ก๊าซไข่เน่า เมอร์แคปแทน  A, B, C, F, G, H
 17. โรงบำบัดน้ำเสีย  ก๊าซไข่เน่า เมอร์แคปแทน กรดไขมัน  C, F, G, H
 18. อู่ซ่อมรถ โรงงานประกอบรถยนต์  ตัวทำละลาย  C, G
 19. โรงพิมพ์  ตัวทำละลาย  C, G
 20. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เอมีน แอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า  A, E, H
 
 
KEY วิธีบำบัดตามตารางที่ 2:
 
A: สารกลบกลิ่นหรือระงับกลิ่น (Odor Neutralizer)
B: การควบแน่นและ/หรือนำไปใช้ใหม่ (Condensation)
C: ระบบการเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion)
D: ระบบการเผาไหม้โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยา หรือการเผาที่อุณหภูมิต่ำ (Catalytic Combustion)
E: ออกซิเดชันโดยโอโซนหรือคลอรีน (Oxidation)
F: ระบบสครับบิง (โดยทั่วไปมักใช้น้ำหรือสารละลายฉีดพ่นดูดซึมกลิ่น) (Scrubbing)
G: ระบบดูดซับ (โดยทั่วไปมักใช้ถ่านกัมมันต์) (Activated Carbon-Adsorption)
H: ระบบชีวภาพ (Biofiltration)
I : วิธีการปล่อยอากาศทางปล่องสูงเพียงพอ (ไม่แนะนำให้ใช้เป็นทางเลือกแรกควรผ่านการบำบัดมาก่อน)
J : ตะแกรงจับไอ
 
ใช้ผลิตภัณฑ์ KEEEN สูตร Odor Eliminator หรือ สูตร Odor Neutralizer
ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยกำจัดกลิ่น บำบัดกลิ่น ของโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทคโนโลยี) ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดกลิ่นของ Wet Scrubber ในการแก้ปัญหากลิ่นเหม็นของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง ลดปัญหาตะกอน ลดการอุดตันของหัวฉีดน้ำ Spray nozzle หัวสเปรย์ และ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในระบบ
สนใจขอคำปรึกษา แจ้งปัญหาของคุณด่านล่างนี้ได้เลยค่ะ

 

คลิ๊ก Download โบว์ชัวร์ ที่นี่ KEEEN Brochure_WT_R3.pdf

ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่

Green & Clean Solution
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด
(ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ)
KEEEN ราคาพิเศษ โทร 088-8471451,081-4327109

 
การประยุกต์ใช้งานและแก้ปัญหา - Applications & Solutions

กำจัดคราบน้ำมันหกรั่วไหล กำจัดน้ำมันปนเปื้อน วัสดุดูดซับน้ำมัน ผงดูดซับน้ำมัน article
น้ำยาล้างชิ้นงาน สูตรน้ำ เป็นมิตรต่อผู้ใช้ โรงงานและสิ่งแวดล้อม article
ทำความสะอาด กำจัดไขมัน กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย article
การกำจัดและบำบัดกลิ่นจากขยะ article
ลดค่า BOD/COD/Oil&Grease article
ทำความสะอาด กำจัดไขมัน กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย +Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!