การกำจัดและบำบัดกลิ่นจากขยะ
ReadyPlanet.com
dot
dot
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม
dot
KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์เชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน... ความสุขก็ยั่งยืน... - เทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยโดย ไบโอเทค สวทช.
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
dot
Newsletter รับข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ค้นหาสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บทความ ความรู้ต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

dot
dot
ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ
dot
dot
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
dot


KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์คืออะไร

KEEEN งานวิจัยและการใช้งาน

KEEEN คว้า 3 รางวัลนวัตกรรม ITEX'12

KEEEN รายการ Smart Biz ช่อง5

จุลินทรีย์ กับ น้ำเสีย

1A 3R Safe Earth สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการกำจัดและบำบัดกลิ่นจากขยะ article

 การกำจัดและบำบัดกลิ่นจากขยะ
แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ ห้องเก็บขยะ และขยะมูลฝอยทั่วไป

การกำจัดและบำบัดกลิ่นจากขยะ

กลิ่นและสารพิษจากบ่อขยะ 
จากการศึกษาปัญหากลิ่นและสารพิษจากแหล่งฝังกลบขยะชุมชน พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ สารโทลูอีน เอทธิลเบนซีน อะซีโตน ซึ่งเป็นสารกดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ตับอักเสบ เป็นโรคไต และระบบทางเดินหายใจ และพบสารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน สไตรีน คลอโรมีเทน 1,2-ไดคลอโรอีเทน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน
 • สารเบนซีน ไซลีน โทลูอีน เกิดจากจุลินทรีย์ย่อยเศษอาหารผสมกระดาษ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันรถยนต์
 • สไตรีน เกิดจากจุลินทรีย์ย่อย พลาสติก โฟม ยาง
 • ไดคลอโรมีเทน เกิดจาก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล้างคราบสี
 • 1,2-ไดคลอโรอีเทน เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่มีสารล้างคราบไขมัน คราบสี ทำความสะอาดหนัง อิเล็กทรอนิกส์ และยาฆ่าแมลง
 • อะซีโตน เกิดจากกระบวนการย่อยเศษอาหารของจุลินทรีย์ หรือ เกิดการออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ช่วงที่มีการหมักเศษอาหาร
กลิ่นจากบ่อขยะ
โดยมีอัตราการระบายคิดเป็นหน่วยมิลลิลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง ดังนี้ 
 • อะซีโตน 124 มิลลิลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง 
 • 1,2-ไดคลอโรอีเทน 22.5 มิลลิลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง 
 • ไดคลอโรมีเทน 7.7 มิลลิลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง 
 • สไตรีน 3.0 มิลลิลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง 
 • เบนซีน 0.60 มิลลิลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง 
 • โทลูอีน 4.2 มิลลิลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง 
 • ไซลีน 8.2 มิลลิลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง
นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้นานๆ จะมีก๊าซที่เกิดจากการหมักขึ้น ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งติดไฟ หรือ เกิดการระเบิดขึ้นได้ และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
 
การดำเนินการเกี่ยวกับบ่อขยะ จัดทำคันดินรอบบ่อขยะ มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ่อขยะ ดำเนินการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อขยะ โดยมีการรวบรวมเพื่อดำเนินการบำบัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีการตรวจคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ดำเนินการฝังกลบขยะทุกวัน ไม่ให้มีการตกค้าง จัดทำแนวกันไฟรอบบ่อขยะการดำเนินการเกี่ยวกับบ่อขยะ จัดทำคันดินรอบบ่อขยะ มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ่อขยะ ดำเนินการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อขยะ โดยมีการรวบรวมเพื่อดำเนินการบำบัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีการตรวจคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ดำเนินการฝังกลบขยะทุกวัน ไม่ให้มีการตกค้าง จัดทำแนวกันไฟรอบบ่อขยะ
 
การดำเนินการเกี่ยวกับบ่อขยะ
 • จัดทำคันดินรอบบ่อขยะ
 • มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ่อขยะ
 • ดำเนินการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อขยะ โดยมีการรวบรวมเพื่อดำเนินการบำบัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีการตรวจคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว
 • ดำเนินการฝังกลบขยะทุกวัน ไม่ให้มีการตกค้าง
 • จัดทำแนวกันไฟรอบบ่อขยะ
การดำเนินการเกี่ยวกับบ่อขยะ จัดทำคันดินรอบบ่อขยะ มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ่อขยะ ดำเนินการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อขยะ โดยมีการรวบรวมเพื่อดำเนินการบำบัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีการตรวจคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ดำเนินการฝังกลบขยะทุกวัน ไม่ให้มีการตกค้าง จัดทำแนวกันไฟรอบบ่อขยะ

การดำเนินการเกี่ยวกับบ่อขยะ จัดทำคันดินรอบบ่อขยะ มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ่อขยะ ดำเนินการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อขยะ โดยมีการรวบรวมเพื่อดำเนินการบำบัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีการตรวจคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ดำเนินการฝังกลบขยะทุกวัน ไม่ให้มีการตกค้าง จัดทำแนวกันไฟรอบบ่อขยะ
 

 แนวทางการแก้ปัญหาขยะและบ่อขยะ มีด้วยการ 2 ส่วน คือ การบำบัดกลิ่น และ การกำจัดกลิ่น

1. การบำบัดกลิ่น เป็นวิธีการลดและบรรเทากลิ่นจากต้นเหตุ/แหล่งกำเนิดกลิ่น โดยการใช้เอนไซม์, จุลินทรีย์ และสารช่วยย่อยทางชีวภาพ ซึ่งสูตรที่ใช้ได้แก่ KEEEN สูตร Odor Eliminator หรือ ประยุกต์ใช้ สูตร Surface Cleaner/ F.O.G Digester เพิ่มเติมในการแก้ปัญหาได้

*เหมาะสำหรับกรณีที่แหล่งกำเนิดของกลิ่นไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ เช่น บ่อกำจัดขยะ, บ่อบำบัดน้ำเสีย

2. การกำจัดกลิ่น เป็นวิธีการกำจัดและสลายกลิ่น ที่ตัวกลิ่นโดยตรง ซึ่งจะลดได้รวดเร็วแต่หากแหล่งกำเนิดกลิ่นยังคงอยู่กลิ่นก็จะกลับขึ้นมาอีก  ซึ่งสูตรที่ใช้ได้แก่ KEEEN สูตร Odor Neutralizer

*เหมาะสำหรับกรณีที่แหล่งกำเนิดของกลิ่นรอการเคลื่อย้ายออก เช่น ถังขยะ, ห้องขยะ, จุดทิ้งขยะ

KEEEN สูตรบำบัดและกำจัดกลิ่นขยะ

 

 VDO สาธิตการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ KEEEN ด้วยรถดับเพลิง โดยการสบัดหัวฉีดขึ้น-ลง เพื่อให้น้ำยาเป็นละอองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

คลิ๊ก Download โบว์ชัวร์ ที่นี่ KEEEN Brochure_WT_R3.pdf

ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่

Green & Clean Solution
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด
(ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ)
KEEEN ราคาพิเศษ โทร 088-8471451,081-4327109

 
การประยุกต์ใช้งานและแก้ปัญหา - Applications & Solutions

กำจัดคราบน้ำมันหกรั่วไหล กำจัดน้ำมันปนเปื้อน วัสดุดูดซับน้ำมัน ผงดูดซับน้ำมัน article
น้ำยาล้างชิ้นงาน สูตรน้ำ เป็นมิตรต่อผู้ใช้ โรงงานและสิ่งแวดล้อม article
ทำความสะอาด กำจัดไขมัน กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย article
ลดค่า BOD/COD/Oil&Grease article
ทำความสะอาด กำจัดไขมัน กำจัดกลิ่น เสริมการบำบัดน้ำเสีย +
กำจัดกลิ่น บำบัดกลิ่น Wet Scrubber articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

Green&Clean Solution by Do&Be Consulting&Training Co.,Ltd.
กรีนแอนด์คลีนโซลูชั่น
ดำเนินงานโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
ศูนย์จัดส่ง :  39/91 หมู่บ้านปรีชา(ซ. 6/2) ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
โทร. 088-8471451, 081-4327109 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.greenandcleansolution.com
LINE ID : @greenandclean 

KEEEN Brochure คลิ๊กเลย!!!